ഫുത്തൂഹാത്തുല്‍ ജസായിര്‍

ലക്ഷദ്വീപിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം- ഫുത്തൂഹാത്തുല്‍ ജസായിര്‍ (ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ രചിച്ചത്)
ഹസ്രത്ത് ഉബൈദുളളാ മദനി (റ) തന്റെ വാര്‍ദ്ധക്യകാലത്ത് സ്വപുത്രനായ അബൂബക്കറിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെഴുതിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥം. ഇത് കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment