പൂജ്യം- ഗണിത ശാസ്ത്ര മാഗസിന്‍ പുറത്തിറക്കി


ഗവ.സീനിയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂള്‍ കില്‍ത്താന്‍ ദ്വീപിലെ മാത്സ് ക്ളബ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പൂജ്യം എന്ന പേരില്‍ ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്ര മാഗസിന്‍ പുറത്തിറക്കി. ലക്ഷദ്വീപ് എസ്.എസ്.എ യുടെ ധനസഹായത്തോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭമായി ഇതിനെ കാണാം. ഇതിന്റെ ഹാര്‍ഡ് കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഈ നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക- 9447981929 (സൌജന്യം).

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment