സൃഷ്ടികള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ലക്ഷദ്വീപ് സാഹിത്യപ്രവര്‍ത്തക സംഘം (കില്‍ത്താന്‍) പുറത്തിറക്കുന്ന സാംസ്കാരിക മാസികയായ കണ്ണാടിപ്പാത്തയുടെ നാലാമത്തെ എഡീഷനിലേക്ക് സൃഷ്ടികള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. കവിത, പാട്ട്, നാടന്‍പാട്ട്, മിനി കഥ, ചെറു കഥ,ചരിത്രം, അനുഭവക്കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്ന് ദ്വീപിന്റെ മണമുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ കെ.ബാഹിര്‍(9496275299)  -email -mubeenfras@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment