മിനിക്കഥ

അലാവുദ്ധീനും അത്ഭുത വിളക്കും
(സലീം പുതിയ വീട്, കില്‍ത്താന്‍)

ഒരു വൈകുന്നേരം അലാവുദ്ധീന്‍ തന്റെ മാന്ത്രിക വിളക്കെടുത്ത് തുടച്ചു. അപ്പോള്‍ വിളക്കിന്റെ അടിമ വെളിപ്പെട്ടു.
" എനിക്ക് പഴമക്കാര്‍ ചെറിയപൊന്നാണി എന്ന് വിളിക്കുന്ന തുരുത്തില്‍ പോവണം" അലാവുദ്ധീന്‍ തന്റെ ആവശ്യമറിയിച്ചു.കണ്ണടക്കാന്‍ ഭൂതം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോള്‍ അലാവുദ്ധീന്‍ ചെറിയപൊ ന്നാണി തുരുത്തില്‍.
താമസിയാതെ അലാവുദ്ധീന്‍ വീണ്ടും വിളക്ക് എടുത്ത് തുടച്ചു. ഭൂതം വന്നു
"എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടന്ന് പോകണം"- ധൃതിയില്‍ അലാവുദ്ധീന്‍ പറഞ്ഞു.
"എന്താണിത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങെക്കൊരു മനം മാറ്റം"- ഭൂതം വിനയത്തോടെ ചോദിച്ചു.
"ഹും ഇതാണോ ചെറിയപൊന്നാനി. ഇവിടെ നിറച്ചും ചെറിയ മുള്ളാണികളാണല്ലോ"? അലാവുദ്ധീന്‍ ഒറ്റ ശ്വാസത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment