അത്താഴപ്പാട്ട്- കില്‍ത്താന്‍ (വീഡിയോ)

കില്‍ത്താന്‍ ദ്വീപില്‍ റംസാന്‍ മാസത്തില്‍ ആളുകളെ വിളിച്ചുണര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി പാടി വരാറുള്ള അത്താഴപ്പാട്ട്. പാതിരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് പാടാറുള്ളത്.ടൈംപീസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആളുകളെ ഉണര്‍ത്താന്‍ പാടിയതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇത് നില നില്‍ക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment