പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

കോഴിക്കോട്(13.8.11)- കില്‍ത്താന്‍ സ്വദേശി ടി.ടി. ഇസ്മയില്‍ എഴുതിയ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശന കര്‍മ്മം ശ്രീ.യു.എ.കാദര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപും ദ്വീപും ദ്വീപോടങ്ങളും, മുള്ളും മുനയും എന്നീ പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ചടങ്ങില്‍ യു.എ.കാദര്‍, ചമയം ഹാജാഹുസൈന്‍, ടി.ടി ഇസ്മയില്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment